Cursussen

Relaxation Yoga & Meditation

*English below*

NB: Zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn, is het verplicht om thuis om te kleden en je eigen yogamat mee te nemen.

Note: As long as the duration of the corona measures it is obligated to get changed at home and bring your own yoga mat.

Ontspanningsyoga is, zoals de naam al zegt, in de eerste plaats gericht op ontspanning. Alleen wanneer we loslaten en meestromen met dat wat er is, in dit moment, zal ons hoofd kalmeren en komen we in een staat van yoga, van verbinding. Onze geest verbindt zich met ons lichaam en ons hart krijgt de ruimte zich open te stellen en te voelen.

We leven in een hectische wereld waarin we vaak zo gefixeerd zijn op de toekomst en wat we willen of moeten bereiken dat we gemakkelijk voorbij gaan aan wie we zijn.

Yoga brengt je terug bij jezelf en wat jij wezenlijk nodig hebt in dit moment. Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van yoga houdingen. Iedere houding heeft een specifiek doel dat veel verder reikt dan het soepeler maken van spieren of het verkrijgen van een betere balans. Yoga herstelt de natuurlijke balans van het lichaam en heeft een positief effect op ons algehele welzijn.  Iedereen kan aan deze les deelnemen, het is de kunst de houding zo aan te passen dat deze het lichaam ondersteunt, i.p.v. het lichaam in een houding te dwingen waar het eigenlijk niet aan toe is.

Benodigdheden: Draag gemakkelijk zittende kleding en neem een handdoek mee  om op te zitten. Daarnaast kan een extra vest of dekentje van pas komen om warm te blijven tijdens de ontspanning.

As the name implies Relaxation Yoga focuses mainly  on relaxing the body. Only when we let go and flow with what is here in this moment will our mind calm down and only then we will find a state of Yoga; of being connected. Our mind will (re)connect with our body and our heart is given the room it needs to feel.

We live in a hectic world where, more often than not, we are so fixated on the future and what we want or feel we have to achieve, that we easily forget who we are in this moment. Yoga will (re)connect you with your heart and soul and give you a better understanding of what it is that you really need. During class we will make use of Yoga poses. Every pose has its own, specific goal that reaches far beyond the stretching of muscles and the improvement of our equilibrium. Yoga has a restorative effect on our entire body and well-being. Everyone can join this class. The challenge lies in adjusting every position so it accommodates your body, instead of forcing your body into a pose it is not ready for.

Practical note: Wear comfortable, loose fitting clothes and bring a towel to sit on and a sweater or blanket to stay warm during relaxation.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 60,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 69,00
Tarief 3 (overig) € 89,00

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015