Cursussen

Introduction in Mindfulness

*English below* 

NB: Zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn, is het verplicht om thuis om te kleden en je eigen yogamat mee te nemen.

Note: As long as the duration of the corona measures it is obligated to get changed at home and bring your own yoga mat.

Mindfulness is geen therapie, maar een vorm van aandachttraining, waarbij er oefeningen worden gedaan om de aandacht voor het huidige moment te vergroten. De oefeningen bestaan uit; concentreren op de ademhaling, begeleide meditaties, visualisaties, yogahoudingen en zitoefeningen om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten. “You can't stop the waves, but you can learn to surf” is een bekende uitspraak van Jon Kabat-Zinn de grondlegger van Mindfulness. Met deze metafoor bedoelt hij dat we de invloeden van buiten niet kunnen veranderen, maar wel de manier waarop we erop reageren.  Dat is de essentie van de training, leer weloverwogen keuzes te maken door gedachten, gevoelens, fysieke sensaties en impulsen onder de aandacht te brengen.

Mindfulness is not therapy, but a form of attention training. Every exercise is meant to increase your awareness of the here and now. You’ll be concentrating on your breathing, participating in guided mediations and visualizations and doing yoga poses and sitting positions to increase awareness in your daily life. “You can’t stop the waves, but you can learn to surf” is a known statement by Jon Kabat-Zinn, founder of Mindfulness. With this metaphor he means that we can’t stop influences from outside, but we can learn how to handle these influences in a better way. This is essential to the training, learning how to make choices by focusing on thoughts, feelings, physical sensations and impulses. 

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 48,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 55,00
Tarief 3 (overig) € 71,00

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015