Cursussen

Modern dance-advanced

*English below*

Toelatingseis: 5 jaar ervaring in moderne dans en/of 5 jaar ervaring in klassiek ballet in combinatie met meerdere jaren jazzdans, showdans of capoeira.

Vanaf januari 2020 werkt deze cursus toe naar de danspresentaties van 13 en 14 juni 2020. Je bent niet verplicht hieraan mee te doen.

We verfijnen de technieken van het rollen, zwaaien, springen, vallen en draaien. Je bent inmiddels vormbewuster en weet ook vormen los te laten. Je werkt als solist aan je eigen vaardigheden op gebied van danstechniek, expressie en presentatie. We verdiepen partnerwerk (lifts) en groepswerk (timing, concentratie, focus). Oefeningen zijn gecompliceerder en worden in alle voetposities uitgevoerd. Je leert door improvisatietechnieken tot nieuwe inzichten en materialen te komen. Op muzikaal vlak wordt meer van je gevraagd: snel oppikken, de muziek opvullen, synchroon bewegen. Voorbeelden van gebruikte muziek zijn: Morcheeba, Hadouk Trio, Andrew Bird, Telefon Tel Aviv, Wim Mertens, Gotan Project, Sia, Ludovico Einaudi en Ingrid Michaelson. Aan het eind van het cursusjaar kun je meedoen aan de Usva-danspresentatie.

Draag soepel zittende kleding (dans/yogabroek en sokken). In perioden van vloerwerk zijn lange mouwen en kniebeschermers gewenst.

Requirement5 years experience in modern dance or/and 5 years experience in classical ballet combined with several years of jazz dance, show dance, or capoeira.

From January 2020 this course works towards the dance presentations of June 13 and 14, 2020. You are not obliged to participate.

We will be working on a sophistication of the techniques of rolling, swinging, jumping, falling and twisting.
At this point you are more aware of shapes and you know to let go of the shape. You will be working as a soloist on your own skills in dance technique, expression and presentation. We will deepen partner work (lifts) and group work (timing, concentration, focus). Exercises will be more complicated and are conducted in all foot positions. You will learn through improvisation techniques to come to new insights and materials. On a musical level there will be asked more of you, quickly picking up, filling in the music, move synchronously. We will dance on music such as:: Morcheeba, Hadouk Trio, Andrew Bird, Telefon Tel Aviv, Wim Mertens, Gotan Project, Sia, Ludovico Einaudi and Ingrid Michaelson. At the end of the course year you can participate in the Usva dance presentation.

Wear smooth-fitting clothing (dance / yoga pants and socks). In periods of floor work long sleeves and knee pads are required.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 212,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 243,00
Tarief 3 (overig) € 316,00

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015