Cursussen

Singing Solo Together

*English below *

Deze cursus kun je beschouwen als een groepsles zang. We kiezen eenstemmig liedrepertoire uit diverse stijlen, tijden en windstreken. Een popsong van Sting of Anouk wisselen we af met een musicaltopper van George Gershwin of Irving Berlin. Tijdens de lessen werken we aan technische aspecten, zoals adembeheersing en toonvorming. Maar ook de inhoudelijke kanten van de muziek komen aan bod. Deze cursus is geschikt voor zowel beginners als meer ervaren zangers. Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Wie solo wil zingen is van harte uitgenodigd. Maar ook diegenen die zich graag verschuilen achter een ander zijn in deze cursus welkom. De eerste helft van de cursus studeren we steeds met z’n allen. Als we de noten een beetje beheersen, gaan we kijken wie de solopartijen op zich wil nemen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie. I.v.m. de nog steeds geldende coronamaatregelen gaat deze niet door.

This course can be seen as a group singing lesson. We choose a unison song repertoire from various styles, times and places. A pop song by Sting or Anouk will be alternated with a musical highlight of George Gershwin or Irving Berlin. During the lessons we work on technical aspects such as breath control and tone production, as well as on the practical aspects of music. Both beginners and more experienced singers are welcome. You don’t need to be able to read music. Who wants to sing solo is invited to do so, but it is also ok if you don’t want this. In the first 5 lessons we will be studying all together. If we master the notes a little, we'll see who wants to take the lead parts. The course will normally conclude with a presentation. Due to the on going corona measures the presentation of this course has been cancelled.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 72,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 83,00
Tarief 3 (overig) € 107,00

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015