Cursussen

Egyptian Belly dance-beginner-starting 7 February 2019

*English below*

Deze cursus werkt toe naar de danspresentaties van 21-23 juni a.s. Je bent niet verplicht hieraan mee te doen.

Buikdansen kan op alle niveaus gedaan worden, van swingende heupen op feesten tot podiumkunst. Het is een eeuwenoude levendige danskunst, ook wel Raqs Sharqi of oriëntaalse dans genoemd. Deze cursus is voor iedereen die vreugde wil ervaren in dans en beweging en in contact wil komen met de Oosterse muziek. In de lessen ontwikkel je lichaamsbewustzijn, fysieke kracht, lenigheid en ritmegevoel. Je maakt kennis met verschillende basisbewegingen en wordt aangemoedigd te improviseren. We variëren met verschillende muzieksoorten, dansvormen en ritmes. Tot slot van de cursus studeren we een korte, vaste choreografie in. Vanaf het 2e trimester werken we toe naar de Usva-danspresentatie aan het eind van het cursusjaar.

www.ainadanst.nl

This course works towards the dance presentations of June 21-23 a.s. You are not obliged to participate.

Belly Dancing can be done at all levels, from swinging hips to performing arts festivals. It is an ancient lively dance, also called Raqs Sharqi or Oriental Dance. This course is for anyone who wants to experience joy in dance and movement, and would like to get to know Oriental music.

During class you develop body awareness, physical strength, agility and rhythm. You will learn several basic movements and you will be encouraged to improvise. We vary with different types of music, dance forms and rhythms. Finally of course study a short, fixed choreography. From trimester 2 we will work towards the Usva dance presentation at the end of the course year.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten) € 72,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni en Hanzestudenten) € 83,00
Tarief 3 (overig) € 107,00

Egyptische buikdans-beginners / Egyptian Belly dance-beginner

Start 25 jan 2018
Duur 1 hr / 15 weeks
Tijd do 17:15–18:15
Docent Aina Scheerhoorn
Locatie Grote Danszaal
Munnekeholm 10
Groningen
Vrije plaatsen       

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015