Cursussen

Usva Dance Production

*English below*

Inschrijving is alleen mogelijk voor degene die door de auditie is gekomen. / Enrollment is only possible for those who have passed the audition.

Rehersal dates: 

13 and 20 October; 3, 10 and 24 November; 1, 8 and 15 December 2018

12, 19 and 26 January, 2 and 8 February (performance (in day time)@ USVA; 9, 16 and 23 March; 13 and 20 April; 11 and 18 May; 8 and 15 June (spare date) 2019

21-23 June 2019 (performance @GrandTheatre)

1969, het jaar van de oprichting Usva maar ook het jaar van de Summer of Love, een van de climaxen van de hippiecultuur. Een tijd van seksuele revolutie en feminisme. In het repetitieproces gaan we in deze voorstelling op zoek naar de vele rollen en zienswijzen van de ‘vrouw’. Als danser zul je mee-onderzoeken en de vraag krijgen hoe het is vrouw of man te zijn – toen en nu. Choreograaf Selmar Jurian maakt op basis van deze uitkomsten met de dansers een voorstelling.
De voorstelling zal (in ieder geval) getoond worden tijdens het lustrum van de Usva in februari en tijdens het weekend van de cursuspresentaties in juni. Gedurende het jaar wordt er 20 maal gerepeteerd op zaterdagen van 10.00-12.30. Voor de auditie kun je je opgeven bij zwaantje.wieling@rug.nl 

Inschrijven en betalen kan pas na de auditie.

1969, the founding year of Usva and also the year of the Summer of Love, one of the climaxes of the hippy culture. A time of sexual revolution and feminism. In the rehearsal process for this performance we will look for the many roles and perspectives of the 'woman'. As a dancer, you will participate in research and ask how it is to be a woman or a man - then and now. Choreographer Selmar Jurian makes a performance based on these results with the dancers.

The performance will (at least) be shown during the anniversary of the Usva in February and during the weekend of the course presentations in June. During the year there will be 20 rehearsals on Saturdays from 10.00-12.30. Signing up for the audition can be done at zwaantje.wieling@rug.nl 

Registration and payment is only possible after the audition.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 145,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 165,00
Tarief 3 (overig) € 213,00

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015