Courses

Contemporary dance-beginners / starting September 2021

*English below*

Karolina Gaja Rupnik Caruso zal Maxime Landstra vervangen in het eerste trimester van 2021-2022!

In deze cursus leer je je eigen dansvaardigheid kennen. Je zult rollen, zwaaien, springen, vallen en draaien. Tijdens de lessen worden verschillende thema’s behandeld, denk aan; techniek, dynamiek, flexibiliteit, muzikaliteit, expressie en presentatie. Vind als groep de harmonie, de creativiteit als solist, en de samenwerking tijdens je duet. Naast de oefeningen en combinaties is er ook aandacht voor improvisatie. Contemporary is een verzamelbegrip voor verschillende stijlen binnen de moderne dans. Deze eigentijdse dansvorm wordt ook wel ‘hedendaags’ genoemd.

Draag soepel zittende kleding (dans/yogabroek en sokken). In perioden van vloerwerk zijn lange mouwen en kniebeschermers gewenst.

Karolina Gaja Rupnik Caruso will replace Maxime Landstra in the first trimester of 2021-2022!

In this course you will get to know your own dance skills. You’ll roll, swing, jump, fall and turn. During this class different themes will be dealt with, think about, technique, dynamic, flexibility, musicality, expression and presentation. Find as a group the harmony, the creativity as a soloist, and collaboration during your duet. In addition to the exercises and combinations there will be focus on improvisation as well. Contemporary is a collective term of different styles within modern dance. This contemporary dance form is also known as ‘hedendaags’.

Wear smooth-fitting clothing (dance / yoga pants and socks). In periods of floor work long sleeves and knee pads are required.

Prices

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 67,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 77,00
Tarief 3 (overig) € 99,00

Contemporary dance-beginners

Date 24 Sep 2021
Period 1 hr / 14 weeks
Time Fri 15:45–16:45
Teacher Maxime Landstra
Place Grote Danszaal
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register for the waiting list

Back to listing

Alle rechten voorbehouden · 2015