Courses

Egyptian Belly Dance / starting September 2019

*English below*

Proefles: donderdag 5 september 16.30-17.30 uur

Buikdansen kan op alle niveaus gedaan worden, van swingende heupen op feesten tot podiumkunst. Het is een eeuwenoude levendige danskunst, ook wel Raqs Sharqi of oriëntaalse dans genoemd. Deze cursus is voor iedereen die vreugde wil ervaren in dans en beweging en in contact wil komen met de Oosterse muziek. In de lessen ontwikkel je lichaamsbewustzijn, fysieke kracht, lenigheid en ritmegevoel. Je maakt kennis met verschillende basisbewegingen en wordt aangemoedigd te improviseren. We variëren met verschillende muzieksoorten, dansvormen en ritmes. Tot slot van de cursus studeren we een korte, vaste choreografie in. Vanaf het 2e semester werken we toe naar de Usva-danspresentatie aan het eind van het cursusjaar. Deelname hieraan is niet verplicht.

www.ainadanst.nl

Trial lessons: Thursday 5 September 4.30-5.30pm

Belly Dancing can be done at all levels, from swinging hips to performing arts festivals. It is an ancient lively dance, also called Raqs Sharqi or Oriental Dance. This course is for anyone who wants to experience joy in dance and movement, and would like to get to know Oriental music.

During class you develop body awareness, physical strength, agility and rhythm. You will learn several basic movements and you will be encouraged to improvise. We vary with different types of music, dance forms and rhythms. Finally of course study a short, fixed choreography. From trimester 2 we will work towards the Usva dance presentation at the end of the course year. Participation is not required.

Prices

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 67,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 77,00
Tarief 3 (overig) € 99,00

Egyptian Belly Dance

Date 19 Sep 2019
Period 1 hr / 14 weeks
Time Thu 17:00–18:00
Teacher Aina Scheerhoorn
Place Grote Danszaal
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Back to listing

Alle rechten voorbehouden · 2015