Courses

Model & Portrait Drawing and Painting

* English below*

Deze cursus is geschikt voor alle niveaus. In het 1e trimester ligt het accent van deze cursus op model- en portrettekenen. We kijken hoe het lichaam bij nauwkeurige beschouwing nu precies in elkaar zit. Hoe beweegt het en hoe tekenen we niet alleen een goed in elkaar zittend poppetje maar een levend mens? Wat zijn de verhoudingen binnen het menselijk gezicht? Hoe leer je de échte vormen van ogen, neus en mond herkennen, en hoe zit het hoofd precies op hals en schouders? Wat gebeurt er vervolgens met al die vormen als we het hoofd in driekwart perspectief zien, en van opzij? In het 2e trimester ligt het accent van de cursus op model en portret lichtdonkerstudie in diverse technieken. Het 3e trimester draait geheel om het thema portret. Je gaat je verdiepen in de beeldende aspecten die je in staat stellen om een goed gelijkend portret te kunnen maken.

This is a course for all levels and for everybody who wants to learn to make a covincing and realistic portrait/human figure drawing. In the 1st trimester the course will be focused on model and portrait drawing. We will look precisely at basic aspects to come to drawing a human figure. How is the body, in accurate perspective, built? How does it move and how do we draw not only a well put together doll but a living human being? What are the proportions within the human face? How do you learn to recognize the true shapes of eyes, nose or mouth, and how exactly is the head placed on the neck and shoulders? What happens next with all those forms when we look at the head in three quarters perspective, and from the side? In the 2nd trimester, the focus of the course will be on model and light/dark portrait study in various techniques. The 3rd trimester will be totally focussed on the theme portrait. You will discover the visual aspects that enable you to draw a well resembling portrait.

https://www.instagram.com/usvagallery_/?hl=en Een overzicht wat er o.a. in de cursussen gemaakt wordt.  / An overview of some of the works made in the courses.

Prices

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 116,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 134,00
Tarief 3 (overig) € 172,00

Model & Portrait Drawing and Painting

Date 27 Sep 2021
Period 2 hrs / 10 weeks
Time Mon 20:00–22:00
Teacher Marcel Duran
Place Atelier
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register for the waiting list

Model & Portrait Drawing and Painting

Date 28 Sep 2021
Period 2 hrs / 10 weeks
Time Tue 20:00–22:00
Teacher Marcel Duran
Place Atelier
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Model & Portrait Drawing and Painting

Date 10 Jan 2022
Period 2 hrs / 10 weeks
Time Mon 20:00–22:00
Teacher Marcel Duran
Place Atelier
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Model & Portrait Drawing and Painting

Date 04 Apr 2022
Period 2 hrs / 10 weeks
Time Mon 20:00–22:00
Teacher Marcel Duran
Place Atelier
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Back to listing

Alle rechten voorbehouden · 2015