Courses

Tap dance-intermediate

*English below*

Deze cursus werkt toe naar de danspresentaties van 13 en 14 juni 2020. Je bent niet verplicht hieraan mee te doen. 

Toegangseis: minimaal de beginnerscursus / eigen tapschoenen

Tapdans is een dansvorm waarbij men met de voeten ritmische klanken produceert. De klanken ontstaan voornamelijk uit one sound movements die op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. Hierdoor kunnen vele ritmevariaties ont­staan. Een tapdanser is als het ware een drummer. Het lichaam beweegt op een vloeiende en harmoni­euze manier mee met het ritme van de muziek. De armbewegingen dragen bij tot een betere balans en ondersteuning bij bepaalde danspassen. 

This course works towards the dance presentations of June 13 and 14, 2020. You are not obliged to participate.

Requirement: At least the beginner course / your own tap shoes

Tap dance is a dance form in which you produce rhythmic sounds with your feet. The sounds arise mainly from one sound movement that can be combined in various ways. This can leed to many rhythm variations. A tap dancer is like a drummer. The body moves in a smooth and harmonious way along with the rhythm of the music. The arm movements contribute to a better balance and support for certain dance steps.

Prices

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 72,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 83,00
Tarief 3 (overig) € 107,00

Tap dance-intermediate

Date 04 Feb 2020
Period 1 hr / 15 weeks
Time Tue 18:15–19:15
Teacher Ilse Selvius
Place Kleine Danszaal
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Back to listing

Alle rechten voorbehouden · 2015