Courses

Classical ballet-intermediate/advanced

*English below*

Toeganseis: Twee of drie jaar danservaring  in klassiek ballet, moderne dans of jazzdans

Voor deze cursus heb je twee jaar danservaring nodig. Je leert de klassieke ballethoudingen vloeiend met elkaar verbinden. Je leert de twee moeilijkste sprongen (pas jeté en pas assemblé) en de moeilijkste draai (pirouette). Aan het eind van het cursusjaar kun je meedoen aan de Usva-danspresentatie.

Cily van Hameren geeft les in de Russische stijl: een combinatie van de lyrische Franse stijl en de virtuoze Italiaanse stijl. Ze hanteert de methodiek van Agrippina Vaganova. 

Reguirement: Two or three years of dance experience in classical ballet, modern dance or jazz dance

For this course you need two years of dance experience. You learn to connect the classical ballet postures fluently. You will learn the two most difficult jumps (pas jeté and pas assemblé) and the most difficult turn (pirouette). At the end of the course year you can participate in the Usva dance presentation.

Cily van Hameren teaches in the Russian style: a combination of the French lyrical style and the virtuoso Italian style. She uses the methodology of Agrippina Vaganova. 

Prices

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 212,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 243,00
Tarief 3 (overig) € 316,00

Classical ballet-intermediate/advanced

Date 23 Sep 2021
Period 1,5 hr / 30 weeks
Time Thu 19:00–20:30
Teacher Cily van Hameren
Place Grote Danszaal
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Back to listing

Alle rechten voorbehouden · 2015