Courses

Singing Group Lessons-basic 1

*English below* 

In deze laagdrempelige cursus werken we met maximaal 4 cursisten aan de basistechniek voor stem/zang met aandacht voor individuele zangtips. Al door kleine feiten, weetjes en trucjes kun je makkelijker en met meer plezier zingen: hoger, lager, met meer volume of juist leniger in het stemgebruik. Als je weet hoe het stemapparaat werkt, kun je leren bewust je stem te gebruiken. 

Inhoud: het ontwikkelen van de stem en deze goed en beter leren gebruiken. Dit doen we door te werken aan (de basis-)technieken zang als adem, houding, articulatie, volume en draagkracht van de stem. We oefenen aan de hand van gesproken teksten, songs en canons (zowel Nederlands- als Engelstalig).

During this entry-level course we will work on learning basic voice techniques in groups consisting of a maximum of four people, and attention will be paid to individual singing tips.Just a few facts and tricks can help you to sing more easily and with more enjoyment: you learn how to sing higher, lower, with more volume, or to be more flexible in using the voice. If you know more about how your voice works, you will be able to use it in a conscious way.

Course content: developing the voice and learning how to use it better. This will be done by working on (basic) singing techniques such as breathing, posture, articulation, volume and voice capacity. We put the techniques into practice through the use of spoken texts, songs,and canons (in both the Dutch and English language).

Prices

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 72,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 83,00
Tarief 3 (overig) € 107,00

Singing Group Lessons-basic 1

Date 23 Sep 2021
Period 1,5 hr / 5 weeks
Time Thu 10:30–12:00
Teacher José Zwerink
Place Zolder
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register for the waiting list

Singing Group Lessons-basic 1

Date 13 Jan 2022
Period 1,5 hr / 5 weeks
Time Thu 10:30–12:00
Teacher José Zwerink
Place Zolder
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Singing Group Lessons-basic 1

Date 07 Apr 2022
Period 1,5 hr / 5 weeks
Time Thu 10:30–12:00
Teacher José Zwerink
Place Zolder
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Back to listing

Alle rechten voorbehouden · 2015