Courses

Musical Choir

*English below*

Tijdens deze cursus wordt aan de hand van nummers uit musicals, films en tv-series zoals Glee gewerkt aan ensemble-zang. In het repertoire is voor wie dat leuk vindt vaak ook ruimte voor solozang of een duet. Onderwerpen die aan bod komen zijn: twee- en driestemmig zingen, dynamiek, ademhaling, ritme en liedinterpretatie. Het is fijn als je al eerder in een koor hebt gezongen, maar dit is zeker geen vereiste! Samen zingen geeft je energie. Dit kun je het beste ervaren door het gewoon uit te proberen! De cursus wordt afgesloten met een swingende cursuspresentatie. 

By using songs from musicals, films and tv series like Glee you will be working on ensemble singing. For those who like it there’s often room for some solo or duet singing in the repertoire. Topics that are discussed are: two- and three-part singing, dynamics, breathing, rhythm and song interpretation. It’s nice if you have experience with choir singing, but it’s not a requirement!  Singing together gives you energy. This can be experienced best by just trying it out!  The course will conclude with a swinging course presentation. 

Prices

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 144,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 165,00
Tarief 3 (overig) € 213,00

Musical Choir

Date 22 Sep 2021
Period 2 hrs / 15 weeks
Time Wed 20:30–22:30
Teacher Daimis Alvarez Garrido
Place Zolder
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Musical Choir

Date 09 Feb 2022
Period 2 hrs / 15 weeks
Time Wed 20:30–22:30
Teacher Daimis Alvarez Garrido
Place Zolder
Munnekeholm 10
Groningen
Vacancies       
Register now

Back to listing

Alle rechten voorbehouden · 2015