Over Usva

Algemeen Bestuur

Naast het Dagelijks Bestuur (DB) heeft Cultureel Studentencentrum Usva ook een Algemeen Bestuur (AB). Het AB bestaat voor minstens de helft uit studenten, is het hoogste orgaan van de stichting en heeft een adviserende functie richting Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergadert tien keer per jaar met het Dagelijks Bestuur. Deze vergadering wordt ook bijgewoond door de portefeuillehouder Usva van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS).

Het Algemeen Bestuur 2016-2017 bestaat uit:
- Frank Hop (voorzitter)
- Arthur Constandse (lid)
- Dennis Adriaans (lid)
- Hanna Dons (lid)
- Stijn Visch (Student-lid)
- Sebastiaan van Leunen (Student-lid)
- Anna von Gleich (Student-lid)
- Melcher Frankema (Student-lid)
- Lisa Pereboom (Student-lid)  

Alle rechten voorbehouden · 2015