Over Usva

Algemeen Bestuur

Naast het Dagelijks Bestuur (DB) heeft Cultureel Studentencentrum Usva ook een Algemeen Bestuur (AB). Het AB bestaat voor minstens de helft uit studenten, is het hoogste orgaan van de stichting en heeft een adviserende functie richting Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergadert tien keer per jaar met het Dagelijks Bestuur. Deze vergadering wordt ook bijgewoond door de portefeuillehouder Usva van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS).

Het Algemeen Bestuur 2017-2018 bestaat uit:
- Frank Hop (voorzitter)
- Hanna Dons (lid)
- Dennis Adriaans (lid)
- Melcher Frankema (student-lid)
- Sebastiaan van Leunen (student-lid)
- Dorinda van der Veen (student-lid)
- Hannah de Boer (student-lid)
- Jona ten Napel (student-lid)
- Ilse van Bergen (student-lid)  

Alle rechten voorbehouden · 2015