Over Usva

Klachtenregeling

Usva en USCC doen hun uiterste best om activiteiten en diensten zo goed mogelijk te leveren. Desalniettemin kan er toch een klacht ontstaan. Als er een klacht bestaat met betrekking tot de personeelsleden van de Rijksuniversiteit Groningen (inclusief de docenten van cursussen), kan je contact opnemen met Delinah Halvorson, hoofd van het USCC via d.halvorson-molen@rug.nl.

Klachten over activiteiten van Usva worden in eerste instantie in behandeling genomen door het Dagelijks Bestuur. Voor het indienen van je klacht kan je het volgende stappenplan doorlopen:

1. Je kan een klachtenformulier downloaden van de website (zie hieronder) of aanvragen bij de balie van de Usva. Deze kan vervolgens ingeleverd worden bij de balie of opgestuurd worden naar: Usva Dagelijks Bestuur, t.a.v. klachtenregistratie, Munnekeholm 10, 9711 JA Groningen of gemaild worden naar usva.sc@rug.nl.

2. Je ontvangt binnen zeven werkdagen na binnenkomst van de klacht een bevestiging van de ontvangst van de klacht. Indien nodig wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de klacht afgehandeld zal worden en binnen welke termijn een antwoord verwacht mag worden.

3. Je ontvangt vervolgens binnen vier weken na bevestiging van je klacht een schriftelijke of telefonische reactie op de klacht. N.B. Wanneer de afhandeling van de klacht niet naar wens verlopen is, of wanneer beroep gewenst is, nadat de klacht in behandeling is genomen door het Dagelijks Bestuur van de Usva kan dit aangegeven worden door het formulier 'Klachtenregistratie Beroep Usva' in te vullen en in te leveren aan de balie of per post te versturen. De klacht en de afhandeling worden dan bekeken door het Algemeen Bestuur (AB) van Usva. De klachtafhandeling door het AB kan uitlopen, aangezien AB-vergaderingen om de vier weken plaatsvinden.

Klachtenformulieren

Alle rechten voorbehouden · 2015