SUBSIDIES

Projectsubsidie

Pas op! De deadline van de projectsubsidie aanvraag is veranderd van twee weken voor het evenement naar vier weken voor het evenement.

 

Usva ondersteunt elk jaar allerlei culturele projecten die door studenten georganiseerd worden.

 

Projectsubsidie van Usva is bedoeld voor een groep of commissie die in relatief korte tijd naar een eindproduct (bijvoorbeeld een toneelvoorstelling, concert, of tentoonstelling) toewerkt en hiervoor een eigen, sluitende begroting heeft. De projectsubsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd en bedraagt maximaal €750,- per aanvraag.

 

Kom ik in aanmerking? Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar het project en de organisatie aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor projectsubsidie van Usva:

  • Er is sprake van een afgebakend geheel van activiteiten, met een vooraf vastgesteld éénmalig doel; 
  • Het project heeft betrekking op kunst & cultuur;
  • Het project richt zich specifiek op studenten; 
  • Ten minste 50% van alle betrokkenen studeert aan de RUG. 

Sommige projecten zijn uitgesloten van subsidiëring, bijvoorbeeld wanneer het gaat om activiteiten met een commercieel oogmerk. Alle voorwaarden voor subsidieverlening kun je vinden in het Reglement Projectsubsidies 2022.

 

Vragen? Stuur een mailtje naar usva.pm@rug.nl

Projectsubsidie

Pas op! De deadline van de projectsubsidie aanvraag is veranderd van twee weken voor het evenement naar vier weken voor het evenement.

Usva ondersteunt elk jaar allerlei culturele projecten die door studenten georganiseerd worden.

Projectsubsidie van Usva is bedoeld voor een groep of commissie die in relatief korte tijd naar een eindproduct (bijvoorbeeld een toneelvoorstelling, concert, of tentoonstelling) toewerkt en hiervoor een eigen, sluitende begroting heeft. De projectsubsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd en bedraagt maximaal €750,- per aanvraag.

Kom ik in aanmerking? Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar het project en de organisatie aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor projectsubsidie van Usva:

  • Er is sprake van een afgebakend geheel van activiteiten, met een vooraf vastgesteld éénmalig doel; 
  • Het project heeft betrekking op kunst & cultuur;
  • Het project richt zich specifiek op studenten; 
  • Ten minste 50% van alle betrokkenen studeert aan de RUG. 

Sommige projecten zijn uitgesloten van subsidiëring, bijvoorbeeld wanneer het gaat om activiteiten met een commercieel oogmerk. Alle voorwaarden voor subsidieverlening kun je vinden in het Reglement Projectsubsidies.

Vragen? Stuur een mailtje naar usva.pm@rug.nl

Reglement Projectsubsidies

Aanvraagformulier Projectsubsidies