Netwerk

Netwerk

Usva biedt ondersteuning aan culturele verenigingen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies (financieel of facilitair). Usva vindt het belangrijk dat Groningse studenten kunnen genieten van een divers aanbod aan culturele studenteninitiatieven. Daarom doet Usva haar best om culturele verenigingen waar mogelijk te ondersteunen, van advies te voorzien en samenwerkingen te faciliteren. Onder het kopje 'culturele verenigingen' vind je een overzicht van de culturele verenigingen in Groningen.

Daarnaast wil Usva graag laten zien aan studenten wat cultureel Groningen nog meer te bieden heeft. Naast culturele (studenten)verenigingen heeft Groningen veel professionele culturele organisaties, gericht op theater, dans en muziek. Studenten kunnen zelfs vaak met korting naar evenementen van deze organisaties!

Onder het kopje 'Partners' vind je een overzicht van een aantal professionele culturele organisaties in Groningen. 

Alle rechten voorbehouden · 2015