Zakelijk

Facilitaire subsidie

Facilitaire subsidie van Usva is bedoeld voor groepen die behoefte hebben aan ruimte om te repeteren, te vergaderen of anderszins ruimte in het Usva-pand willen gebruiken. Het maximale aantal dagdelen facilitaire subsidie dat kan worden aangevraagd is 30. Wanneer een projectgroep of organisatie al financiële ondersteuning van Usva ontvangt, is het maximale aantal aan te vragen dagdelen 10.

Informatie over meer structurele facilitaire subsidie in de vorm van huisvesting voor organisaties kun je vinden onder het kopje huisvesting en in het huisvestingsreglement van Usva.

Kom ik in aanmerking?
Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar het project en de organisatie aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor facilitaire subsidie van Usva:
·         Er is sprake van een afgebakend geheel van activiteiten, met een vooraf vastgesteld éénmalig doel;
·         Het project heeft betrekking op kunst & cultuur;
·         Het project richt zich specifiek op studenten;
·         Tenminste 50% van alle betrokkenen studeert aan de RUG. 

Alle voorwaarden voor subsidieverlening kun je vinden in het subsidiereglement van Usva.

Deadline aanvraag
Usva hanteert verschillende deadlines voor het indienen van aanvragen voor facilitaire subsidie. Deze deadlines, en de voorwaarden die daarbij gelden, staan beschreven in het subsidiereglement van Usva.

 

 

Alle rechten voorbehouden · 2015