Subsidies

Kantoorruimtes

Usva biedt huisvestingsmogelijkheden voor culturele studentenorganisaties met als doel de actieve kunst- en cultuurdeelname van studenten in Groningen te stimuleren. Naast een vaste kantoorruimte voor een jaar hebben deze organisaties ook de beschikking over een (gedeelde) vergaderruimte.

Kom ik in aanmerking?

Een organisatie kan alleen in aanmerking komen voor kantoorruimte bij Usva, indien:

  • De organisatie beschikt over een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid; 
  • De organisatie haar bestaansrecht in het culturele studentenlandschap tenminste twee jaar heeft bewezen; dit hoeft echter niet per definitie als rechtspersoon te zijn geweest; 
  • Het uitvoerend bestuur van de organisatie voor tenminste 50% uit RUG-studenten bestaat; 
  • Van alle deelnemers aan de activiteiten die de organisatie organiseert, tenminste 50% RUG-student is;
  • De organisatie een zekere continuïteit van werkzaamheden kent, blijkend uit één of meerdere jaarlijks terugkerende activiteiten; 
  • De organisatie niet reeds door het CUOS wordt gehuisvest.

Deadline aanvraag
Aanvragen voor huisvesting worden één keer in het jaar beoordeeld. Deadline voor het opsturen van de aanvraag voor organisatie subsidie is vóór 1 januari. De aanvraag kan opgestuurd worden naar Daniëlle Metzusva.pm@rug.nl. Zie hieronder het huisvestingsreglement.

Alle rechten voorbehouden · 2015