Zakelijk

Organisatiesubsidie

Organisatiesubsidie van Usva is bedoeld voor culturele studentenorganisaties die hun bestaansrecht in het culturele studentenleven van Groningen voor tenminste 2 jaar hebben bewezen.

Hoogte van de subsidie
Het maximale subsidiebedrag dat Usva kan uitkeren per aanvraag voor een organisatiesubsidie is € 2.000,-.

Kom ik in aanmerking?
Een organisatie kan alleen in aanmerking voor een organisatiesubsidie van Usva komen indien:
· De organisatie beschikt over een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;
· De organisatie haar bestaansrecht in het culturele studentenlandschap tenminste twee jaar heeft bewezen; dit hoeft echter niet per definitie als rechtspersoon te zijn geweest;
· Het uitvoerend bestuur van de organisatie voor tenminste 50% uit RUG-studenten bestaat;
· Van alle deelnemers aan de activiteiten die de organisatie organiseert, tenminste 50% RUG-student is;
·  De organisatie niet al op enigerlei wijze financieel wordt ondersteund door het CUOS.
Alle voorwaarden voor subsidieverlening kun je vinden in het subsidiereglement van Usva.

Deadline aanvraag

Aanvragen voor organisatie subsidie worden één keer in het jaar beoordeeld. Deadline voor het opsturen van de aanvraag voor organisatiesubsidie is vóór 1 januari.

Alle rechten voorbehouden · 2015